Fundusze Europejskie

Informujemy, że projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności w zakresie analizy wykonalności prac B+R dotyczących nowego produktu firmy INBS Software Konrad Keck” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje, Osi Priorytetowej nr 1 „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie działalności B+R przedsiębiorstwa INBS.Software Konrad Keck, poprzez zlecenie usługi badawczo – rozwojowej jednostce naukowo – badawczej. Oczekujemy, iż będzie to działanie pozwalające naszej firmie na rozwój w dziedzinie B+R i tym samym pozyskania możliwości skuteczniejszego kreowania nowych produktów naszej firmy.

Wartość projektu: 61 500,00 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 42 500,00 zł.